Technologia
Pdf Print16x16
Pompa ciepła jest ekologicznym, niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym umożliwiającym ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w budynkach wszelkiego typu: domki jednorodzinne, domy wielorodzinne, hotele, pensjonaty, szpitale, szkoły, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe itd. Zasada działania pompy ciepła opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. Generalnie pompa ciepła działa w indentyczny sposób jak lodówka, ta sama technologia, tylko odwrócona zasada. Lodówka odbiera ciepło z żywności i oddaje je do pomieszczenia za pomocą umieszczonego z tyłu urządzenia użebrowania. Pompa ciepła również odbiera ciepło z "zimnego otoczenia" a następnie "pompuje" to ciepło na wyższy poziom temperaturowy, który jest absolutnie wystarczający, aby ogrzać dom.
 
W obiegu termodynamicznym pompy ciepła, zachodzą w sposób ciągły cztery procesy. W parowniku czynnik roboczy ulega procesowi odparowania (proces odbioru ciepła z otoczenia). Następnie w kompresorze następuje proces sprężania par czynnika roboczego, a za kompresorem czynnik roboczy posiadający wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę ulega procesowi skraplania w skraplaczu (proces oddawania ciepła do systemu). Ostatnim procesem, jakiemu podlega czynnik roboczy w obiegu termodynamicznym, jest proces rozprężania realizowany na zaworze rozprężnym dozującym czynnik roboczy do parownika, gdzie następuje ponownie proces odparowania, a cykl przedstawiony powyżej powtarza się. Proces transportu ciepła z ośrodka o niższej temperaturze do ośrodka o temperaturze wyższej możliwy jest jedynie przy udziale wysoko wartościowej energii (exergii) dostarczonej z zewnątrz. Energią tą jest energia elektryczna doprowadzona do napędu sprężarki będącej jednym z elementów obiegu termodynamicznego, który to obieg umożliwia nam opisany transport ciepła.
 
 

Pompy ciepła bezkonkurencyjnie przodują jako najbardziej ekonomiczne urządzenia grzewcze !!