Pompy ciepła
Stając przed wyborem projektu wymarzonego domu, rzadko zastanawiają się Państwo nad sposobem jego ogrzewania. A gdyby z góry zdecydować się na pompę ciepła? Działki nie trzeba uzbrajać w gaz lub nie będzie trzeba przeznaczać osobnego pomieszczenia na kotłownię olejową, bądź ustawiać w ogrodzie zbiornika na propan-butan. Dom nie musi mieć komina. Pomieszczenie, gdzie stoi pompa ciepła może służyć również do innych celów np. jako pralnia lub suszarnia. Brak procesu spalania, a zatem bezpiecznie i ekologicznie. Do powyższych zalet należy dodać jeszcze jedną i najważniejszą - bardzo tanie ogrzewanie. Choć koszty inwestycyjne w system z pompą ciepła wielu przerażają, późniejsze koszty ogrzewania mile zaskakują.

Pompa ciepła. Dlaczego warto?

Sprężarkowa pompa ciepła jest urządzeniem w pełni ekologicznym. W procesie wytwarzania ciepła nie występują żadne negatywne zjawiska mogące choćby w najmniejszym stopniu degradować środowisko. Pompa ciepła jest urządzeniem pozwalającym na odzyskanie ciepła z naturalnych, darmowych źródeł energii, które ponadto są całkowicie odnawialne! Tanio i ekologicznie… cóż można chcieć więcej?

Pompa ciepła. Jak działa?


Działanie pompy ciepła przedstawia rysunek:


W obiegu zamkniętym krąży czynnik chłodniczy, który pobiera ciepło z powietrza, wody lub gruntu (dolne źródło ciepła), odparowuje, a następnie jest sprężany i skraplając się oddaje ciepło poprzez wymiennik do systemu grzewczego (górne źródło ciepła).


Pompa ciepła. Skąd ciepło?

  • Gruntowa instalacja pionowa

W tym przypadku instalację glikolową lub solankową montuje się w pionowych otworach wiertniczych. Temperatura gruntu na głębokości większej niż 5 metrów nie spada poniżej 8°C i nie ulega dobowym wahaniom.
  •  Gruntowa instalacja pozioma
 

Grunt jest akumulatorem ciepła, które można odebrać stosując instalację rurową z krążącym w obiegu zamkniętym glikolem lub solanką. Kolektor układa się na głębokości ok. 1,5 metra, gdzie w naszym klimacie temperatura nie spada poniżej 5°C.
  • Woda gruntowa

Wody gruntowe jako źródło ciepła mogą być stosowane do dużych, jak i do małych pomp ciepła. Temperatura wód gruntowych nie ulega dobowym wahaniom i nie spada poniżej 8°C. Ciepło odbierane jest poprzez wymiennik w parowniku, po czym woda może być zrzucana do złoża, z którego jest pobierana, lub do naturalnych zbiorników powierzchniowych.
  • Powietrze zewnętrzne

Jest to rozwiązanie najtańsze, nie wymagające żadnych prac inwestycyjnych w dolne źródło. Jego mankamentem są sezonowe i pogodowe zmiany temperatury powietrza, przy czym najgorsze warunki są w zimie, kiedy pompa jest mocno eksploatowana przy zmniejszonej sprawności.

Pompa ciepła. Czy warto?


Bez wątpienia pompa ciepła jest najtańszym źródłem ciepła wśród systemów grzewczych bezobsługowych co pokazuje poniższy diagram


Spośród szerokiej gamy pomp ciepła możecie Państwo wybrać odpowiednie rozwiązanie:

podstawowe źródło ciepła i c.w.u. do domów jednorodzinnych nowych i modernizowanych, budynków wielorodzinnych, usługowych, przemysłowych i innych

 

np. do modernizowanych kotłowni na olej lub propan-butan oraz wszędzie tam, gdzie z jakichś przyczyn niemożliwe jest zastosowanie gruntowych pomp ciepła


przede wszystkim do domów niskoenergetycznych i pasywnych, ale również jako urządzenie do wentylacji, produkcji ciepła i c.w.u. w poszczególnych mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych